ក្រុមហ៊ុន TADA ទទួលបានប្រាក់វិនិយោគទុនបន្ថែម 5លានដុល្លារ សម្រាប់ការចែកចាយតុកតុកអេឡិចត្រូនិច

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចល័ត MVL ដែលបានដំណើរការកម្មវិធីធ្វើដំណើរ TADA នៅតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍បានទទួលប្រាក់វិនិយោគទុនបន្ថែម 5លានដុល្លារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយថ្មីៗ នេះដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន Central។ មកទល់ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន​ MVL បានទទួលប្រាក់វិនិយោគទុនសរុបចំនួន 13.4 លានដុល្លារហើយក្នុងរយៈពេល 2ឆ្នាំនៃដំណើរការសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។

MVL មានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ 600,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី វៀតណាម​ និងកម្ពុជា ជាមួយនឹងគោលការណ៍សេវាកម្មមិនកាត់កម្រៃជើងសារដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួន។​ MVL មានគម្រោងផលិតតុកតុកអេឡិចត្រូនិច ដើម្បីចែកចាយទៅក្នុងទីផ្សារអាសុីអាគ្នេយ៍ដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Myung-shin ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តអេទ្បិចត្រូនិចមួយមានរោងចក្រផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

លោក Kay Woo នាយក​ប្រតិបត្តិរបស់ MVL មានប្រសាសន៍ថា៖ «ការមិនកាត់កម្រៃជើងសារពីអ្នកបើកបរ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ធំបំផុតរបស់ TADA។ ជាមួយនឹងគោលការណ៍មិនកាត់កម្រៃជើងសារនេះ យើងនឹងអាចចែកចាយតុកតុក អេទ្បិចត្រូនិចនេះយ៉ាងលឿនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីរហូតដល់ 600,000នាក់ និងនាំចូលចល័តភាពបែបច្នៃប្រឌិតថ្មីមកកាន់ទីផ្សារអាសុីអាគ្នេយ៍»។

ផ្អែកលើហិរញ្ញប្បទាននេះ MVL មានគម្រោងក្នុងការពន្លឿនផែនការរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់យានយន្តអេទ្បិចត្រូនិចនៅក្នុងទីផ្សារអាសុីអាគ្នេយ៍។ MVL មានគោលបំណងចែកចាយនិងលក់រហូតដល់ 10,000 តុកតុកអេទ្បិចត្រូនិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយនេះ៕

រូបថតដោយ៖ សហការី