តោះ!!! មកសាកល្បងជាមួយ ម៉ាញដូចូ ដោយការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយ

តើលោកអ្នកជាអ្នកដឹកនាំ ដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកជំនាញខ្លាំងទេ? តើលោកអ្នកយល់ពីតម្លៃនៃពេលវេលាទេ? ប្រសិនបើដូច្នេះ ប្រហែលជា ម៉ាញដូចូ គឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកអ្នក។ ម៉ាញដូចូ ប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបង្អស់ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកប្រតិបត្តិនៃខួរក្បាលរបស់អ្នក ដែលអាចផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។

ក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងស្វែងរក ដើម្បីប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង និងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធប្រសាទ ដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះ ដែលចង់ធ្វើឧទាហណ៍ថា តើអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់នៅក្នុង និងក្រៅការិយាល័យ។

ដូច្នេះសូមសួរខ្លួនឯងថា តើលោកអ្នកបានលះបង់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្តើម ការបណ្តុះបណ្តាលស្មារតី ដែលមិនធ្លាប់មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើពីមុនមកទេ? តើខ្ញុំមានអ្វីដែលត្រូវការ ដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ខ្ញុំទេ? តើខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយ​ ឬនៅដើម្បីរុញច្រានខ្លួនខ្ញុំទៅរកភាពអស្ចារ្យថ្មីមួយបាន?

ម៉ាញដូចូ កំពុងផ្តល់ជូននូវឱកាស ដែលជាជម្រើសដើម្បីយកឈ្នះគូប្រកួតប្រជែងរបស់គេ តាមរយៈគ្រូបង្វឹកគ្រូមួយសិស្សមួយនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធប្រសាទ។

អ្នកណាក៏អាចចាប់ផ្តើម ការបណ្តុះបណ្តាលស្មារតី ដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែ អ្នកដឹកនាំ ចៅហ្វាយនាយ និង នាយកប្រតិបត្តិ មកពីទូទាំងពិភពលោក (ហ្គូហ្គល អាលីបាបា) បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីជួយឱ្យពួកគេទទួលបានលទ្ធផល ដែលជារឿយៗចំណាយពេលរាប់ខែ ឬ មួយជីវិតក្នុងការអនុវត្តដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ចង់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពខួរក្បាលរបស់លោកអ្នក ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ កំរិតនៃការរុករករបស់ ហ្គូហ្គល យើងមានពិតប្រាកដនូវអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

លោកអ្នកត្រូវចាំថា វីរបុរសកើត ហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញ ប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺស្ថិតនៅជារៀងរហូត៕

រូបថតដោយ៖ សហការី