ពាក្យ «សម្រាម, សំរាម» តើមួយណាត្រឹម​ត្រូវ?

មានអ្នកសរសេរ​ជាច្រើននៅតែ​ប្រើប្រាស់​ពាក្យ «សំរាម» ​នេះខុស គឺសរសេរពាក្យ «សំរាម» ទៅជា «សម្រាម»។ តែបើតាម​កវចនានុក្រម​របស់​សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត បាន​បញ្ជាក់ថាពាក្យ​ដែល​ត្រឹមត្រូវ គឺ​សរសេរ​ «សំរាម»។

ពាក្យ «សំរាម» ដែលមានថ្នាក់ជា​នាម​សព្ទ៖ ដែលមានន័យថា គ្រឿង​ខ្ជាំ, បោស​សំរាម, គំនរ​សំរាម។

ឧទារហ៍៖ ការចោលសំរាមដោយមិនមានសណ្នាប់ធ្នាប់ គឺជាក្តីកង្វល់ខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។